Kindercoaching, opvoedbegeleiding en speltherapie

Wat doet een kindercoach/speltherapeut?

Een Kindercoach is iemand die kinderen en ouders op een vakkundige manier helpt bij de ontwikkeling en of de opvoeding. Een Kindercoach stelt, na het bestuderen van het gedrag van het kind, bijvoorbeeld via speltherapie, het voeren van gesprekken en het stellen van vragen, een behandelplan op maat op en wijst ouders de goede richting waardoor zij zelf in staat zijn hun kind beter te begeleiden in de weg naar volwassenheid. Hierbij gaat de Kindercoach uit van de gedachte dat ouders en kinderen veelal zelf al weten hoe het moet maar dit om een of andere reden even tijdelijk zijn kwijtgeraakt. Hoewel de Kindercoach ook gesprekken zal voeren met de ouders, staat het kind centraal. Een Kindercoach kijkt niet zozeer naar de oorzaak van het probleem maar naar hoe het kind het probleem zelf kan aanpakken.

Wanneer kan een Kindercoach helpen?

Om allerlei redenen kan een kind soms flink in de knel komen te zitten. Denk aan verlies van een dierbaar persoon of dier, faalangst, gepest worden, slaapproblemen, eetproblemen maar ook concentratieproblemen of leerproblemen, druk gedrag. Maar denk ook aan traumaverwerking bij seksueel misbruik, veranderingen in gezinssamenstelling, echtscheiding, oorlog of mishandeling. En niet zelden zijn ouders zich niet bewust van de invloed van hun eigen gedrag of ingesleten opvoedpatronen die zij mee hebben genomen uit de eigen jeugd die zij op hun beurt overbrengen op hun kinderen. Hierbij hanteert de Kindercoach de gedachte dat de bedoelingen van iedereen goed en zuiver zijn maar dat een andere benadering voor iemand een veel beter resultaat kan geven.

Speltherapie, analyse van kindertekeningen en creatieve handvaardigheidstherapie.  

Kinderen (en zelfs volwassenen) vertellen tijdens spel, creatieve bezigheden en in hun tekeningen onbewust erg veel over hun innerlijk, waar zij mee worstelen, wat hen blij, onzeker of verdrietig maakt. Via deze vormen probeer ik, in een veilige maar zeker ook leuke setting, te achterhalen waar de knelpunten zitten en te zorgen voor bewustwording van de knelpunten en waardoor het komt zodat het kind zelf weer zicht krijgt op hoe het probleem aangepakt kan worden. De eigen regie vergroot het zelfvertrouwen en daarmee ook het zelfbeeld van het kind. Hoewel er vele vormen van creatieve therapie bestaan, denk aan dans-, muziek-, dramatherapie, houd ik mij voornamelijk bezig via bovenstaande drie vormen.